Design Your Own Shirt Ontwerp Uw Eigen Shirt

You can also design your own shirt. Change the size, font, position and colour of your text.

Important: The shirts are of high qualtiy cotton.
ImportantThe designs are printed professionally.

 
U kunt ook uw eigen shirt ontwerpen. Verander de grootte, lettertype, positie en kleur van uw tekst.

Belangrijk: Shirts zijn van hoge kwaliteit katoen.
BelangrijkOntwerpen krijgen professionele prints.

BLACK

click
  GREEN DARK

click
  GREEN LIGHT

click
  BLUE DARK

click
  BLUE LIGHT

click
  BLUE SKY

click

BROWN

click
  RED

click
  YELLOW

click
  PINK

click
  GREY

click
  WHITE

click
We Help You With Your Design Wij Helpen U Met Uw Ontwerp

Your own design on a t-shirt and we add your design to our webshop-range of products.

SuperSexyShirts can take a look at your sexy design and if your design can be printed on a t-shirt. Send us an e-mail and include your sexy design or picture in this e-mail.
Than we will check the following 1.) if it's possible to print the design on the t-shirt and 2.) if it's interesting for our website to add your design to our range of products. We will not send an answer if we are not interested. But if we are interested, than we will contact you by e-mail.

Important: If you send your design to us, than we have your automatically permission to use it in our website.

 
Uw eigen design/ontwerp op een t-shirt en opname in ons webshop-assortiment.

SuperSexyShirts kan voor u bekijken of uw sexy ontwerp ook geplaatst kan worden op een t-shirt. Stuur ons een e-mail en voeg de bijlage toe van de afbeelding die op het t-shirt geprint wilt hebben.
Wij bekijken dan 1.) of het mogelijk is om de print te maken op het t-shirt en 2.) of het interessant is voor onze website om uw ontwerp toe te voegen aan ons assortiment. Krijgt u geen respons, dan hebben wij geen interesse. Hebben wij wel interesse, dan nemen wij contact met u per e-mail.

Belangrijk: Als u ons het ontwerp toestuurt, dan hebben wij automatisch toestemming om het te gebruiken in onze website.
         


What kind of shirts do you miss on SuperSexyShirts.com?
Welke type shirts mis jij op SuperSexyShirts.com?

E-mail:   Contact Information Contact Gegevens

> Get in touch HERE with customer services.
> Get in touch with the webmaster HERE.

We, SuperSexyShirts, have started a joint venture with the manufacturer Spreadshirt, so we can produce and sell professionally "super sexy shirts" in small and large numbers for companies or private persons.
Spreadshirt is responsible for carrying out the purchases and shipment of the deliveries. Spreadshirt is a large and professional company who carries out the deliveries with great care and they are very willingly to provide you with all the services you need.
SupexSexyShirts is responsible for the sexy designs which are shown on this website, but Spreadshirt is responsible for carrying out the deliveries.

If you have questions, problems or suggestions Als u vragen, problemen of suggesties regarding to a product, purchase or delivery?

> Get in touch HERE with customer services.


SuperSexyShirts manages the online sales. We are also the designer and also owner of many many shirts which we offer on this website. Therefore it is not allowed to copy or (partially) imitate designs shown on this website, unless you have asked in advance for our permission. Should we accidentally have harmed any copyrights of a design, through this website, and you can show us checkable that you are the owner, than we do apologize beforehand and we request you to get in touch with us by e-mail.

Do you have questions concerning the content of this website or other webmaster questions, like a exchanging links? Or do you have a question, problem or suggestion concerning a design for a t-shirt, than please contact us with by filling out this mailform.

 
> Neem HIER contact op met klantenservice.
> Neem contact op met de webmaster HIER.

Wij, SuperSexyShirts, zijn een samenwerking aangegaan met producent Spreadshirt, zodat wij op professionele basis "super sexy shirts" in kleine of grote aantallen kunnen aanbieden voor bedrijven en particulieren.
Spreadshirt is verantwoordelijk voor het afhandelen van de aankopen en verzending van de bestellingen. Spreadshirt is een groot en professioneel bedrijf die de bestellingen met grote zorg uitvoert en zij zullen u alle service verlenen die u nodig hebt.
SupexSexyShirts is verantwoordelijk voor de sexy ontwerpen op deze website, maar Spreadshirt is verantwoordelijk voor de afhandeling van de bestellingen.

Als u vragen, problemen of suggesties hebt met betrekking tot een product, aankoop of een bestelling?

> Neem HIER contact op met klantenservice.


SuperSexyShirts doet de online sales. Wij zijn tevens de ontwerper en derhalve eigenaar van de vele shirts die wij op deze website aanbieden. Het is derhalve niet toegestaan om ontwerpen van deze website te kopiŽren of (gedeeltelijk) over te nemen, tenzij hiervoor vooraf toestemming hebt gevraagd. Mochten wij per ongeluk de rechten geschaad hebben van een ontwerp, via deze website, en waarvan u aantoonbaar de eigenaar bent, dan bij voorbaat onze excuses en verzoeken wij u om contact met ons op te nemen per e-mail.

Hebt u vragen met betrekking tot de content van deze website of overige webmaster-vragen, zoals een linkruil? Of hebt u een vraag, probleem of suggestie aangaande een ontwerp voor een t-shirt, dan kunt u contact met ons opnemen via dit invulformulier.Name:  
E-mail: 
 

Text: